fbpx

Es gribu būt dzīves vidū

Jā, šis bija pirmais koncerts, ko organizējām paši. Daudziem no mums tas bija ļoti īpašs. Koncertā piedalījās Jaunmārupes pamatskolas BDK “Ozolēni” un Jaunmārupes pirmskolas bērnu kolektīvs. Tā bija iespēja uz vienas skatuves dejot bērniem, mammām un tētiem.

Šā gada 17.maijā Mārupes mūzikas un mākslas skolai bija neierasta diena. Skolā, kurā ierasti dzirdēt dažādu mūzikas instrumentu skaņas un dziedātāju balsis, daudzas kājas dipēja deju soļos. Koncertprogrammu “Es gribu būt dzīves vidū” izdejoja Mārupes Mūzikas un Mākslas Skolas (Mārupes MMS) jaunākais dalībnieks – vidējās paaudzes deju kolektīvs “Krustu šķērsu”. Kolektīvs pavisam nesen svinēja savu pirmo 100 deju dienu jubileju. Šī kolektīva pamatā ir Mārupes Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņu, Jaunmārupes pamatskolas un pirmskolas deju kolektīvu dejotāju vecāki, tāpēc arī šajā koncertā dejoja trīs paaudžu deju kolektīvi.

Jaunmārupes pirmskolas deju kolektīvs bija koncerta mazākie dejotāji. Viņu skolotāja Līna Daugule- Rimša ir arī “Krustu šķērsu” viena no pedagoģēm. Jaunmārupes pamatskolas BDK “Ozolēni” pārstāvēja 3. klašu un 4.-5. klašu deju grupa.  Viņu skolotāja Anita Ozoliņa mazos dejotājus Jaunmārupē ar panākumiem audzina jau piekto gadu, BDK “Ozolēni” ir bijuši gan XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki, gan arī dejojuši Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošo XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku lielajā dejotāju pulkā. Anita kā pedagoģe ierāda deju soli arī “Ozolēnu” vacākiem – “Krustu šķērsu”.

Koncertu “Es gribu būt dzīves vidū” vadīja paši “Krustu šķērsu” dejotāji un koncerts tika atklāts ar pedagoģes Līnas Daugules-Rimšas diplomdarba deju “Lai aizgāja ļauna diena”, kuru Līna pirmreizēji iestudēja 2015. gadā beidzot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības  akadēmiju. Savukārt 2016.gadā minētā Līnas deja veiksmīgi izvirzīta arī XX Jaunrades deju konkursam. Koncerta dejotāji izdejoja 16 dejas, kuras katra savā raksturā bija atšķirīgas bet vienoti iekļāvās koncertprogrammas dramatiskajā struktūrā. Kopā koncertā piedalījās 101 mazie un lielie dejotāji, Mārupes MMS lielajā zālē brīvu vietu nebija. Koncerta skatītāju vidū bija mazo un lielo dejotāju vecāki, radi, draugi un atbalstītāji. Koncertu ar savu klātbūtni kuplināja Mārupes domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, Mārupes kultūras nama direktore Ira Dūduma, Jaunmārupes pamatskolas direktore Iveta Timule un protams, namamāte, Mārupes MMS direktore Dace Štrodaha, kas visi arī noslēgumā izmantoja “brīvā mikrofona” iespēju un izteica  apsveikumus un laba vēlējumus turpmākam darbam.

Tagad  lai runā koncerta skatītāji, dejotāju vecāki  un paši dejotāji!

Vita, VPDK “Krustu šķērsu” dejotāja, kolektīva prezidente, meita Emīlija un dēls Eduards, kuri dejo “Ozolēnos”:

“Pirms 8 mēnešiem uz pirmo “Krustu šķērsu” mēģinājumu aicinājām dejot mācīties gribētājus, kas ir degsmes un entuziasma pilni. Satraukums un mulsums bija tik milzīgs, ka Mārupes vidusskolas aktu zālē varēja dzirdēt pašu mazāko skaņu. Bet nu 17.maija vakarā, bija vērojams cits satraukums: satraukums par pirmo koncertu saviem vissvarīgākajiem cilvēkiem, mūsu ģimenēm, bērniem un atbalstītājiem. Ar milzīgu lepnumu un prieku gatavojāmies dejas iznācieniem blakus saviem bērniem. Šādi koncerti iedvesmo – jaunām idejām, motivē – turpināt mācīties un priecē – par skaistajiem kopā pavadītajiem mirkļiem.”

Ilze, VPDK “Krustu šķērsu” dejotāja, meitas Elza un Marta dejo “Ozolēnos”:

“Līdz šim esmu bijusi aktīva deju koncertu, kuros uzstājās “Ozolēni”, vērotāja un līdzi jutēja. Beidzot brīdis, kad uz vienas skatuves sadejojam gan mamma, gan meita. Liels prieks un lepnums! Ir tik aizkustinoši, kad meita mammu pirmskoncerta satraukuma brīdī uzmundrina: ”Mammu! Tev viss izdosies!”.  Kopā ar bērniem piedzīvotais satraukums, kopējais lepnums par pieveiktajiem deju soļiem, kopējos sadančos sasviedrētie krekli un līdz sāpēm gurušas kājas – tās būs mūsu pirmā kopkoncerta jaukās atmiņas. Prieks būt kaut mazai daļiņai no dejas rašanās burvības!”

Baiba, VPDK “Krustu šķērsu dejotāja, mazo dejotāju Otto un Leo mamma:

“Abi mani dēli dejo. Vecākajam dēlam Otto deju skolotāja ir Anita un jaunākajam – Leo – Līna. Abas šīs skolotājas nu dejot māca arī man. Šis koncerts bija pirmais ne tikai man ar dēliem, bet arī abi brāļi  kopā dejoja pirmo reizi. Visi bijām priecīgi un satraukti, it sevišķi mazākais dēls priecājās un bija lepns, ka dejos kopā ar mammu. Pirms koncerta biju satraukusies kā būs, kā skatītāji mūs uzņems, bet koncerts bija lielisks un skatītāji mūs ļoti silti un atsaucīgi uzņēma. Pēc tam, kad redzēju visu dejotāju kopbildi, cik mūsu ir daudz, sapratu, ka mēs esam kārtīgs Jaunmārupes spēks!”

Inguna, koncerta apmeklētāja, mazo dejotāju Evelīnas un Undīnes mamma:

“Piektdienas vakars pēc grūtās darba nedēļas noslēdzās ar ļoti skaistu, pozitīvām emocijām bagātu koncertu, kuru organizēja jaunais Jaunmārupes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Krustu šķērsu”. Skaistās tautas dejas izdejoja Jaunmārupes pamatskolas 3.-5.klašu  skolēni, “Pūcīšu” un “Zīļuku” bērni, kā arī “Krustu šķērsu” dejotāji. Es ļoti priecājos dejotāju vidū redzēt tik daudz pazīstamu seju: savas meitas un viņu draugus, savus skolēnus, vecākus. Tautas deja nobur gan dejotāju, gan skatītāju. Izdejojot tautas dejas, dejotāju muguras iztaisnojas, kājas raiti izdejo katru deju soli, sejas rotā smaids. Un tā enerģija, kas nāk no dejotājiem, nonāk līdz skatītāju sirdīm. Gribas dejot līdzi. Skaisti mums tie bērni un vecāki dejo!”

Paldies pedagoģēm – Anitai Ozoliņai un Līnai Daugulei-Rimšai par lielisko ikdienas darbu mācot un rādot dejas varenumu un par spēju tik īsā posmā sagatavot “Krustu šķērsu” dejotājus šādam vērienīgam koncertam. Milzīgs paldies visiem mazajiem dejotājiem par krāšņo un emocionālo dejojumu un skatītājiem par atbalstu!

Uz tikšanos nākamajos koncertos!

Mārupes Mūzikas un Mākslas Skola